Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal e-mail címe:
bejelentes@komarom.gov.hu

Tatabányai Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.tatabanyajaras@komarom.gov.hu

Esztergomi Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.esztergomjaras@komarom.gov.hu

Kisbéri Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.kisberjaras@komarom.gov.hu

Komáromi Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.komaromjaras@komarom.gov.hu

Oroszlányi Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.oroszlanyjaras@komarom.gov.hu

Tatai Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.tatajaras@komarom.gov.hu