Töltse le mobiljára a Kormányablak alkalmazást! Google Play App Store

A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgáló vissza nem térítendő állami támogatások (utólagos lakásépítési/-vásárlási kedvezmény, akadálymentesítési támogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, preferált településeken adó-visszatérítési támogatás), valamint állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök (otthonteremtési kamattámogatás, fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása, otthonfelújítási kölcsön kamattámogatása) a hitelintézeteknél vehetők igénybe. A támogatások részletes feltételeiről a hitelintézetek adnak tájékoztatást. Ha a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylő a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivataltól, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalától (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) kérheti, hogy állapítsa meg a támogatási feltételeknek való megfelelését.

A támogatás a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére a kormányhivataltól igényelhető. A 2020. június 30-át követően született vagy örökbefogadott gyermekekre tekintettel benyújtott kérelmekre határidőt állapít meg a jogszabály. A kérelem vér szerinti gyermek esetén a gyermek vagy ikergyermekek születését követő 180 napon, örökbefogadásnál az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 180 napon belül nyújtható be.

Annak érdekében, hogy az ingatlan a támogatás céljának megfelelően meghatározott ideig (jellemzően 10 évig) a támogatottak lakóhelyéül szolgáljon, a jogszabály és a támogatási szerződés alapján az érintett ingatlan tulajdoni lapjára az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. Az ingatlan-nyilvántartási változtatások bejegyzéséhez szükséges engedély kiadásához a tulajdonosoknak a kormányhivatalhoz kell fordulniuk kérelemmel.

A kormányhivatalhoz kell bejelenteni, ha a támogatott lakóingatlant elidegenítették, lebontották, használatát harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, továbbá azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése. A kormányhivataltól kell kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését és igazolni az újabb lakóingatlan megszerzését is, vagy ha az újabb ingatlant meghatározott feltételekkel már megszerezték, az állam javára bejegyzett jelzálogjognak a támogatott ingatlan helyébe lépő lakóingatlanra való közvetlen átjegyzését. A jelzálogjog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom nem jegyeztethető át abban az esetben, ha az újabb lakást a támogatott személy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójától vagy élettársától vásárolta, továbbá, ha a támogatott személy tulajdonosa az eladó jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek, illetve egyéni vállalkozóként önmagának, mint magánszemélynek értékesíti az ingatlant. Az átjegyeztetés meghiúsulása visszafizetési kötelezettséget von maga után.

A lakástámogatás tárgyú iratok postán, elektronikusan az epapir.gov.hu felületen keresztül, személyesen bármely kormányablakban vagy – ahol működik – a lakástámogatási ügyfélszolgálaton nyújthatók be.

 

 Letölthető tájékoztatók és formanyomtatványok

 

A Családok Otthonteremtése Kedvezményéről itt tájékozódhat bővebben.

Lakástámogatás ügyfélszolgálatok

A Lakástámogatási Főosztály személyes ügyfélszolgálattal nem rendelkezik.

 

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos beadványok kizárólag az alábbi módokon nyújthatók be a Lakástámogatási Főosztály részére:

  • postai úton (1391 Budapest, Pf. 238.),
  • személyesen bármely kormányablakban, vagy
  • elektronikusan az epapir.gov.hu felületen (Témacsoport: Kormányhivatali ügyek, Ügytípus: Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos feladatok, Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala).

 

A Lakástámogatási Főosztály hivatali kapu elérhetősége: HKP: 342409312 és JH0113LAKT

 

Az okiratokat minden esetben eredetben, vagy hitelesített másolatban kell a lakástámogatási hatóság részére benyújtani. Másolatok esetén hitelesített másolatként kell elfogadni az eljáró (kiállító) szerv (pld. hitelintézet, jegyző, építés hatóság, ügyvéd vagy közjegyző) által az eredeti példányról készített, az eljáró szerv pecsétjével és aláírással ellátott másolatát. Kormányablakon keresztül történő személyes iratbeadáskor az egyszerű másolati példány hitelesítését – az eredeti dokumentum bemutatásával egyidejűleg – a kormányablak is elvégezheti. Elektronikus ügyintézés során a feltöltött dokumentumok külön hitelesítésére nincs szükség.

 

A Lakástámogatási Főosztály telefonos ügyfélszolgálata hétfőtől csütörtökig 08:00 és 12:00 óra között fogadja a hívásokat a (1) 795-4370-es telefonszámon, illetve lakástámogatási ügyeikkel kapcsolatos tájékoztatásért a Lakástámogatási Főosztály elektronikus ügyfélszolgálatához is fordulhatnak a lakastamogatas@bfkh.gov.hu e-mail címen.

Győr-Moson-Sopron vármegye területén a lakástámogatási szakterületet érintő ügyekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat a kormányablakok látják el. A lakástámogatási szakterületet érintő kérelmek személyesen bármely kormányablakban benyújthatók.
E-mail: csto@gyor.gov.hu
Postacím: 9020 Győr, Pf.: 105

3100 Salgótarján, Bem út 11.
csaladtamogatas@nograd.gov.hu
Telefon: 06 32 795 804; 06 32 795 819

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
Telefon: 42/312-177
E-mail:  eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu

 

Nyitvatartási idő:

hétfő: 8.00-16.00
kedd, szerda, csütörtök: 8.00-13.00
pénteken ügyfélfogadás nincs

Lakástámogatási ügyek

Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.
Postacím: 9702 Szombathely, Pf.: 114.
E-mail: laktam@vas.gov.hu
Telefon: 94/ 516-457; 94/ 516-425
Illetékesség: Vas vármegye
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda és csütörtök: 8.00-12.00