Somogy Vármegyei Kormányhivatal e-mail címe:
bejelentes@somogy.gov.hu

Barcsi Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.barcsjaras@barcs.gov.hu

Csurgói Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.csurgojaras@csurgo.gov.hu

Fonyódi Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.fonyodjaras@fonyod.gov.hu

Kaposvári Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.kaposvarjaras@kaposvar.gov.hu

Marcali Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.marcalijaras@marcali.gov.hu

Nagyatádi Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.nagyatadjaras@nagyatad.gov.hu

Tabi Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.tabjaras@tab.gov.hu

Siófoki Járási Hivatal e-mail címe:
bejelentes.siofokjaras@siofok.gov.hu