Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a Kormány számos, egyébként engedélyhez kötött tevékenység esetében – a veszélyhelyzet megszűnését követően is – lehetővé teszi, hogy azokat a hatósághoz történő elektronikus bejelentés alapján lehessen végezni. Az eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény tartalmazza. Főszabály szerint az engedélyköteles tevékenységeket ellenőrzött bejelentés alapján is lehet folytatni – azokhoz nem szükséges engedély. A kivételeket az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet tartalmazza: az itt felsorolt ügyekben a bejelentés kizárt, azok továbbra is kizárólag engedély alapján végezhetőek.

Az ellenőrzött bejelentést elektronikus úton (ügyfélkapu, illetve elektronikus űrlap és e-Papír szolgáltatás útján, valamint e-mailben) lehet megtenni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok bejelentésre szolgáló e-mail elérhetősége itt érhető el. A beérkező bejelentésről a hatóság az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni, illetve megfizetni.

A hatóság tizenöt napon belül visszautasítja a bejelentést és visszatéríti a megfizetett díjat, ha az ellenőrzött bejelentés megtételére – jogszabály alapján – nincs lehetőség, vagy a bejelentést nem elektronikus úton terjesztették elő.

A hatóság fenti határidőn belül – a törvényben felsorolt esetekben (pl. a tevékenység végzésének hiányoznak a jogszabályi feltételei, vagy a közérdek sérelmének veszélye esetén) – a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezhet. A hatóság engedélyezési eljárásra utaló végzése ellen nincs helye jogorvoslatnak. Ebben az esetben a hatóság kérelemnek tekinti a bejelentést és lefolytatja az eljárást. Az ügyintézési határidő az engedélyezéshez képet öt nappal meghosszabbodik. A megfizetett díjat a bejelentőnek 100%-ra kell kiegészítenie.

Ha a hatóság a bejelentést nem utasítja vissza, illetve nem utalja engedélyezési eljárásra, a tevékenységet – ha a végzésére vonatkozó  jogszabályi feltételek egyébként fennállnak – a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól lehet megkezdeni és az engedélyre vonatkozó hatályossági időtartam alatt lehet folytatni. Ha nem a megfelelő hatóságnál tették meg a bejelentést, annak továbbításáról (áttétel) a benyújtás szerinti hatóság gondoskodik és erről az ügyfelet értesíti – a tizenöt napos határidő az eljárásra jogosult hatósághoz történő beérkezést követő napon kezdődik.

A bejelentés alapján végzett tevékenységeket a kormányhivatalok és a járási (kerületi) hivatalok munkatársai fokozottan ellenőrzik. (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Korm. rendelet értelmében az ellenőrzésről az ügyfél értesítése mellőzhető, továbbá kérelemre történő ellenőrzésnek nincs helye.)

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok bejelentésre szolgáló e-mail elérhetősége itt érhető el.