Adatszolgáltatásokért fizetendő díjak

Hiteles tulajdoni lap másolat díja ingatlanonként

6.250,- Ft

Hiteles térképmásolat díja

3.000,- Ft

Földhasználati lap másolat díja oldalanként

800,- Ft

Iratmásolat díja oldalanként

100,- Ft

Földhasználati összesítő díja

4000,-Ft

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)

6.600,- Ft / érintett ingatlan

Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása

12.600,- Ft / érintett ingatlan

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat módosításának bejegyzése

6.600,- Ft / társasházi különlap
max. 100.000,- Ft

Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)

10.000,- Ft / érintett ingatlan

A telekalakítási hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Elsőfokú eljárás

12.000,- Ft / érintett ingatlan