Katonai eskütétel Békéscsaba főterén: 101-es újratöltve

2023.11.16. 16:49 | Békés Vármegyei Kormányhivatal

Napra pontosan 105 esztendővel az első világégés poklát megjárt császári és királyi 101. gyalogezred hazatérését követően, verőfényes novemberi napsütésben tett ünnepélyes katonai esküt a Magyar Honvédség 4. Területvédelmi Ezred 101. Területvédelmi Zászlóalj egységes alapkiképzést teljesített újabb százada csütörtökön délelőtt, Békéscsaba főterén. A legendás elődök viszontagságos sorsú emlékművénél dr. Takács Árpád főispán mondott ünnepi beszédet.

Kép

Ha életünknek van még célja, az a cél csak az lehet, hogy jövendőt biztosítsunk a magyar nemzet számára. Ehhez kérem a segítségüket. Nem alamizsnaként, nem adományként, még azt is mondhatom, nemcsak pénzben: energiában, gondolatban, erőben, felelősségtudatban és felelősségvállalásban egyaránt. S a magyar kötelességek hűséges viselésében – idézte Wass Albert örökbecsű gondolatait dr. Takács Árpád. A helytállás, a hősiesség, az önfeláldozó hazaszeretet, és a katonai erények előtt hajtunk ma fejet, amikor az ezred életben maradt katonáinak hazatérésére, illetve hősi halált halt bajtársaikra emlékezünk. A 101-esek ugyanis hősök voltak: nem mérlegeltek, ha kellett, a legdrágábbat, az életüket áldozták a haza oltárán. A halálban megbékélve az ellenséggel, idegen földben, a csataterek tömegsírjaiban alusszák örök álmukat a hős 101-esek, Békés vármegye fiai – hangsúlyozta a főispán, aki az alakulat harctéri hőstetteit is felidézte. Nehéz időket élünk, és Magyarország a saját útját járja.

Kép

Ennek eredményeként hazánk Európa legbiztonságosabb országa, szabad és független ország. De nem téveszthetjük szem elől azt, hogy a veszélyek korát éljük: szomszédunkban és a Közel-Keleten is háború pusztít. Ezért azt is látni kell, hogy a biztonságot, a szabadságot és a függetlenséget nem adják ingyen. Ezek egyike sem jön létre magától, és egyike sem marad fenn áldozatvállalás nélkül. A biztonság érték és termék, aminek ára van. Hazánk a béke pártján áll. Magyarország kormánya és minden józan gondolkodású ember számára a béke megőrzése és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Időszerűek hát Benedek Elek gondolatai: „Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy „vad magyar”, mint „szelíd hazafi”. Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább szükség lesz a vad magyarokra.” – nyomatékosította dr. Takács Árpád.

Kép

Katonának lenni büszkeség és erény. A katona a haza védelmezője, az elesettek, gyengék oltalmazója, a nemzet megmaradásának záloga. Az eskünek pedig különös jelentősége van. Hitet, tartást és reményt ad. Hitet önmagunkban és bajtársainkban, tartást a szolgálatban és a mindennapokban, s reményt, hogy egy tartalmasabb életet élhetünk. Az egyenruha biztonságot ad, megszemélyesíti a tenni akaró, cselekvő, a közösségért áldozatot a vállaló embert. Tisztelt eskütevők! Az önök hitvallása és tenni akarása példaként szolgál minden magyar ember számára. Önöknek küldetése van, soha ne feledjék, hogy egy ezeréves, büszke és erős állam, illetve a magyar emberek megbecsülése áll önök mögött. Ezért továbbra is védjék a határainkat, óvják értékeinket. Szabadságunkat, kultúránkat, családjainkat és keresztény hitünket. Azt kívánom, hogy a katonai szolgálat a szó legnemesebb értelmében legyen szolgálat. Nem teher, de dicsőség akár – tette hozzá a főispán.

Kép

A honvédelem nemzeti, össztársadalmi ügy, önök a legszentebb dologra, a haza védelmére tesznek esküt. Az eskü életre szóló hitvallás, szolgálati esküjükkel egy összetartó közösség tagjai lesznek – hangsúlyozta Takács Attila Géza vezérőrnagy. A Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese kifejtette: 2017-től soha nem látott megújuláson, fejlesztésen esik át a 175 éves magyar honvédség. Magyar katonának lenni egyet jelent a renddel, fegyelemmel, bajtársiassággal, és a magas színvonalú szakmai tudással. Hivatástudat, felelősségvállalás és hazaszeretet egyaránt fontos. A honvédség megújulása nem csak a felszerelés, illetve a szolgálati kultúra megújítását jelenti, a haza védelmének legfontosabb értéke maga a katona, a személyi állomány. A tartalékos katonák a nemzet ellenállóképességét, az ország immunrendszerét adják. Biztos családi háttér nélkül nincs sikeres katona. Feladat és kihívás vár önökre, de biztos vagyok benne, tudom, hogy meg fognak birkózni ezzel – fogalmazott a vezérőrnagy.

Kép

A Magyar Honvédség tavaly szeptemberben indította útjára az egységes alapkiképzési programot. Célja az, hogy a bevonuló hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák alapkiképzését egységes célkitűzés, követelményrendszer és módszerek alapján hajtsák végre. Ennek 12. állomása zajlott az MH 4. Területvédelmi Ezred bázisán – emlékeztetett Gion Gábor. Önök az egységes alapkiképzés ideje alatt bajtársak lettek, szövetségesek a gyakorlótéren, a laktanyában, de a hétköznapokban, az életben is számíthatnak egymásra – hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára. Az utóbbi időszakban jelentősen megváltozott hazánk biztonsági környezete. A biztos alapokon nyugvó, professzionális, erős magyar honvédség megteremtéséhez önmagában nem elégséges a hazai bázisú hadiipar fejlesztése, ennél több kell, hiszen a legfontosabb a katona. A tartalékosok már a külföldi missziókban, Irakban és Koszovóban is bizonyítottak – hívta fel a figyelmet Gion Gábor.

Kép

A császári és királyi 101. gyalogezred emlékművénél a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Gion Gábor államtitkár, a Magyar Honvédség nevében Takács Attila Géza vezérőrnagy, a Békés Vármegyei Kormányhivatal képviseletében dr. Takács Árpád főispán, Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében pedig Szarvas Péter polgármester és dr. Bacsa Vendel jegyző helyezte el a kegyelet és a megemlékezés virágait.

 

Forrás: Békés Vármegyei Kormányhivatal