TÁJÉKOZTATÓ AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az integritás az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működését jelenti.

Az államigazgatási szervek hivatali szervezetének vezetője az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatására, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására integritás tanácsadót jelöl ki.

Az integritás tanácsadó feladatai:

>        közreműködés

a)   az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében,

b)     az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv elkészítésében,

c)  az intézkedési terv végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében;

>   javaslattétel hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések megtartására, valamint közreműködés azok végrehajtásában;

>        tájékoztatás és tanácsadás hivatásetikai kérdésekben;

> a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja;

 

> a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása.

Az integritás tanácsadó a tevékenységét a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt látja el.

> A tevékenységet meghatározó legfontosabb jogi normák:

- az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet;

- a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe;

- az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 31/2016. (XII. 30.) kormánymegbízotti utasítás

 

Integritás tanácsadó

 

Integritás szabályzat

 

Visszaélés bejelentés