Közeledik a tavaszi érettségi vizsgák jelentkezési határideje

2024.01.30. 13:53 | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

A február 15-i jelentkezési határidő érvényes a 2023/2024. tanév összes május-júniusi érettségi vizsgájára, közép- és emelt szinten egyaránt.

Azon tanulók, akik érettségit szervező középiskolával bármely évfolyamon tanulói jogviszonyban állnak, saját középiskolájukban jelentkezhetnek érettségi vizsgára. Ebben az esetben jelentkezési lapot a középiskola biztosít a jelentkező számára.

 

A kormányhivatal azon vizsgázók jelentkezését fogadja,

  • akik tanulói jogviszonnyal nem rendelkeznek, és középiskolai tanulmányaikat igazoltan befejezték;
  • akiknek már van érettségi bizonyítványa, és olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, mely nem szervez érettségi vizsgát;
  • akik külföldi, vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamának tanulói és Magyarországon nem állnak középiskolával tanulói jogviszonyban.

 

A vizsgázó a kormányhivatalt ‒ a lakóhelyétől függetlenül ‒ saját maga választhatja ki. A kormányhivatalokhoz a jelentkezés történhet:

  • ügyfélkapus azonosítást követően elérhető Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lappal az (E-jel) felületen;
  • a jelentkezési időszakban letölthető jelentkezési lappal, ami innen tölthető le

A jelentkezési lap kitöltés után, a szükséges mellékletekkel együtt benyújtható:

• postai úton tértivevényes küldeményben, vagy

e-papír szolgáltatás igénybevételével, vagy

• személyesen.

 

Amennyiben a jelentkező több vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, minden vizsgára történő jelentkezését egy jelentkezési lapon kell benyújtania a vizsgaszervező intézmények egyikében.

 

A vizsgadíj középszintű érettségi vizsga esetében 40.000 Ft, emelt szintű vizsga esetében 67.000 Ft vizsgatárgyanként. A vizsgadíj megfizetéséről részletesen itt lehet tájékozódni.

 

A kormányhivatal ezúton tájékoztatja az érettségi vizsgára jelentkezőket, hogy az emelt szintű szóbeli, illetve a gyakorlati érettségi vizsga helyszínét a vizsgára jelentkezők száma befolyásolhatja. Amennyiben egy vizsgatárgyból alacsony számú jelentkezés érkezik, úgy a vizsgatárgy szóbeli, illetve gyakorlati vizsgái más vármegyében kerülhetnek megszervezésre.

 

2024. január 1-je után és ezt követően már kizárólag a vizsgaszabályzat 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, új részletes követelmények szerint lehet csak érettségi vizsgát tenni. (Ez utóbbi alól kivételt képez az ágazati, ágazaton belüli specializációs vizsgáknak egy szűk köre.) A vizsgatárgyak követelménye és vizsgaleírása itt érhető el.

További információ az érettségi vizsga időpontjairól, követelményeiről, nyilvánosságra hozott anyagairól itt olvasható.

 

Jelentkezéssel kapcsolatban további tájékoztatás a 06 52/504-121-es telefonszámon, vagy az oktatas@hajdu.gov.hu e-mail címen kérhető.

Forrás: HBVKH