Általános információk:

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatalok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, …..e törvények végrehajtási rendeletei, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Miniszterelnökség által kiadott eljárásrend előírásain alapul.
Amennyiben Ön az egyes kormányhivatalok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Dokumentumok, nyomtatványok”menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.
A „Dokumentumok, nyomtatványok” menüpontban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumok terjedelmes adatbázisában kutathat.

Közérdekű adatok igénylésének rendje
Közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Személyesen:
Vas Vármegyei Kormányhivatal
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
Hatósági Osztály; dr. Németh Balázs adatvédelmi tisztviselő
 

Írásban:

Vas Vármegyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Elektronikusan:
hatosag@vas.gov.hu

Valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal központi elérhetőségein, illetve a Járási Hivatalok központi elérhetőségein.

Az Info tv. 29. § 1b) bekezdése értelmében az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
Abban az esetben, ha a Kormányhivatal az igényelt adattal nem rendelkezik, és az adattal rendelkező szerv sem állapítható meg, a Kormányhivatal az adatigénylőt erről a megadott elérhetőségeken értesíti.
Ha az adatigénylés nem közérdekű adatra vonatozik, a Kormányhivatal az adatigénylést elutasítja, és arról az igénylőt - az elutasítás indokának és jogorvoslati lehetőségfeltüntetésével – az igény beérkezését követő 15 napon belül értesíti.
Az Infotv. 29. § (3) bekezdése értelében ha az igénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről másolatot kér, vagy ugyanazon adatokra vonatkozóan ismételt igénylést nyújt be, a Kormányhivatal az adatigénylés teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg. Az adatigénylés költségeire vonatkozóan a Kormányhivatal ebben az esetben az igénylőt előzetesen tájékoztatja, és az adatok adása csak a költségtérítés megfizetését követően történik.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal közérdekű adatigénylések kezelésével kapcsolatos statisztikai adatai a linkre kattintva elérhető