0101. Munkabaleseti jegyzőkönyv
(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0102. Bejelentő lap a túlnyomásos légtérben végzett tevékenységhez
(A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0103. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
(A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0104. Azbeszttel végzett tevékenységek bejelentése
(Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0105. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
(A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0106. Egészségügyben alkalmazott éles vagy hegyes eszközök használatával összefüggő kockázatok bejelentése
(Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0107. Foglalkozási megbetegedések (mérgezések) bejelentése
(A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0108. Fokozott expozíciós esetek bejelentése
(A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet alapján)

Figyelem! Az útmutató és a nyomtatvány is változott 2021.04.26-án, mindenképpen a 3.0 -ás verziót használja!

Útmutató

Nyomtatvány

Nyomtatvány

0109. Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység bejelentése
(A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet alapján)

Figyelem! Az útmutató és a nyomtatvány is változott 2021.04.26-án, mindenképpen a 3.0 -ás verziót használja!

Útmutató

Nyomtatvány

0110. Építési kivitelezéssel kapcsolatos bejelentések
(Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján)

Útmutató

Nyomtatvány

0111. Bejelentő lap
(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján)

Útmutató

Nyomtatvány