Az integritás tanácsadó feladat- és hatásköre

 

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § (1)-(4) bekezdései értelmében az integritás tanácsadó:

a.) Közreműködik a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében.

b.) Az intézkedési terv alapján javaslatot tesz a Kormányhivatal hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.

c.) A hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a Kormányhivatal vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.

d.) Gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról.

e.) Ellátja a főispánnak az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatását, valamint a Kormányhivatal működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Kapcsolatot tart – e feladatkörrel összefüggésben - a korrupció megelőzéssel, integritással foglalkozó más szervezetekkel.

Ellátja az integritás tárgyú belső irányítási eszközök előkészítésével összefüggő feladatokat.

 

Integritás jelentések

Visszaélés-bejelentési rendszer

 

 

 

Dokumentum (csatolmány)