A belső kommunikáció kulcskérdés

2023.11.17. 09:03 | Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal számára kiemelten fontos a szervezeten belüli hatékony kommunikáció, ezért Takács Szabolcs főispán újabb és újabb beszélgetéseket folytat a szervezeti egységek vezetőivel.

Kép
Belső kommunikáció

A szervezeti fejlődés és irányítás biztosítása a kormányhivatal elsőszámú vezetőjének egyik legfőbb feladata. Annak érdekében, hogy a szerteágazó feladatkörrel rendelkező területi közigazgatási rendszer szervezeti egységei integrált és azonos elvek alapján működő, egységes rendszert alkossanak, szükséges a – járási hivatalvezetők és főosztályvezetők mellett – az operatív szintű irányítást ellátó osztályvezetőkkel is folyamatosan egyeztetni.

Kép
Belső kommunikáció

A korábbi időszakban Takács Szabolcs főispán végig látogatta a járási hivatalokat, hogy empirikus úton szerezzen tapasztalatokat a szervezeti egységek működéséről. A látogatások elsődleges célja az volt, hogy meghallgassa az osztályvezetők és a kollégák észrevételeit és javaslatait is, amelyek figyelembevételével tovább növelhető a hatékony kommunikáció.

Az idei év őszén pedig a bizalomteljes és közvetlen kapcsolat további erősítése céljából újabb beszélgetésre invitálta a szervezeti egységek vezetőit, ahol találkozott a járási hivatalvezetőkkel, főosztályvezetőkkel, valamint osztályvezetőikkel. Az általuk kapott hiteles információk segítséget nyújtanak a szervezet erősségeinek, gyengeségeinek, fejlődési lehetőségeinek feltérképezéséhez, továbbá a megalapozott stratégiai döntések meghozatalához.

Ezen szervezeti keretek között érhető el a kormányhivatal legfontosabb célja, hogy olyan korszerű tudással rendelkező, ügyfélcentrikus munkaerő szolgálja ki a lakosságot, akik – a hatályos jogszabályok mentén végezve munkájukat – az állampolgárok igényeit helyezik előtérbe. Ennek szellemében a főispán legfőbb törekvése, hogy egy olyan szemlélet valósuljon meg a vezetők és az ott dolgozó munkatársak között, amelyet a közös tapasztalatcsere és a megoldásra törekvés jellemez.

Kép
Belső kommunikáció
Kép
Belső kommunikációs
Kép
Belső kommunikáció
Kép
Belső kommunikáció
Kép
Belső kommunikáció
Forrás: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal