Hivatásos gondnoki képzést szervez a kormányhivatal

2024.01.26. 08:38 | Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján hivatásos gondnoki képzést tart.

A képzés tervezett ideje:     2024. február 26. – 2024. február 29.
A vizsga tervezett ideje:      2024. március 08.
A képzés és a vizsga helyszíne:   8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Egry József terem

A képzés költsége: 40.000 Ft
Veszprém vármegyei lakcímmel vagy munkavégzési hellyel rendelkező jelentkező esetén: 5.000 Ft

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzés időtartama 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magába foglalja.
A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul, amelynek értékelése a vizsga napján történik.
Az értékelés során a lehetséges minősítések: megfelelt/nem felelt meg.
Nem bocsátható vizsgára, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott.
A képzésben résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a Kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatala nyilvántartásba veszi őket.

A tanfolyami képzettség megnevezése: hivatásos gondnok.

A hivatásos gondnoki képzésre jelentkezhet, aki:
-    nagykorú;
-    cselekvőképes;
-    büntetlen előéletű;
-    legalább középfokú iskolai végzettségű;
-    magyar állampolgár.

A képzésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, valamint a képzési díj befizetésének igazolásával és a Kormányhivatal alábbi elérhetőségei valamelyikére történő megküldésével 2024. február 20. napjáig lehet:
•    Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. vagy
•    szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu  

A jelentkezők a képzés részletes tematikájáról, az egyéb gyakorlati tudnivalókról a jelentkezési lapok beérkezését követően kapnak tájékoztatást.

A képzésen való részvétel feltétele, hogy a képzés díját a jelentkező legkésőbb 2024. február 20. napjáig megfizesse a Kormányhivatal 10048005 – 00299516 – 00000000 számú számlája, a közlemény rovatban a név, valamint a „Hivatásos gondnoki képzés 2024. 02. 26. - 02. 29.” megjelölés feltüntetésével.

A Kormányhivatal a befizetett részvételi díjról számlát állít ki, mely a résztvevőnek a képzésen kerül átadásra.
A képzéssel kapcsolatban további információt Strenner Beáta nyújt a 88/550-463 telefonszámon, vagy a strenner.beata@veszprem.gov.hu e-mail címen.

Jelentkezési lap letöltése

Forrás: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal