Töltse le mobiljára a Kormányablak alkalmazást! Google Play App Store

Tájékoztatás álláskeresőknek

Rövid tájékoztatónkban bemutatjuk az általános tudnivalókat és a legfontosabb teendőket. Ki jogosult álláskeresési járadékra? Hová kell fordulni?


Álláskeresési járadék

Álláskeresési járadékot az a – lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál – regisztrált álláskereső igényelhet, aki a nyilvántartásba vételét megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, nincs munkaviszonya, nem folytat vállalkozói tevékenységet, illetve az önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a foglalkoztatási szerv sem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani.

Kérelmét nyújtsa be elektronikusan!

A kérelem benyújtását elektronikus úton javasoljuk:

amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, a közigazgatási beadványok általános benyújtására szolgáló hitelesített üzenetküldő alkalmazás, az ún. e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/level/uj) segítségével (címzett: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal), kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen);

ügyfélkapu nélkül – a TAJ szám és a születési dátum megadását követően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (https://eugyintezes.munka.hu/).

Elektronikus úton az alábbi ügyek intézhetőek:

álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,

a jogosultságot érintő lényeges körülményekben bekövetkezett változás bejelentése

jelentkezési kötelezettség teljesítése.

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs mód, a kitöltött kérelmeket és az iratmellékleteket a lakóhely/tartózkodási hely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályának postai úton is be lehet küldeni.

A foglalkoztatási osztályok elérhetőségei itt kereshetők.

 

Felmerülő kérdés esetén, kérjük hívja a 1818-as zöld számon a Kormányzati Ügyfélvonalat!