Töltse le mobiljára a Kormányablak alkalmazást! Google Play App Store

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) a panaszkezelési tevékenységét a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek, valamint az e tárgykörben kiadott 21/2023. (IX.15.) számú főispáni utasításban foglaltaknak megfelelően végzi.

Panasz benyújtásával mindenféle formai kötöttség nélkül lehet jelezni a Kormányhivatal felé, ha a panasztevőt egyéni jog- vagy érdeksérelem éri, és annak megszüntetése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Közérdekű bejelentéssel (amely a közösség vagy az egész társadalom érdekét érintő körülményre hívja fel a figyelmet) bárki, szintén formai kötöttség nélkül a Kormányhivatalhoz fordulhat.

Panaszt vagy közérdekű bejelentést szóban – személyesen vagy telefonon -, illetve írásban – postai vagy elektronikus úton – lehet tenni.

Postai úton a Budapest Főváros Kormányhivatala 1364 Budapest, Pf. 234. levelezési címre címezve tehető bejelentés, a borítékon a panasz tárgy feltüntetéssel.

Elektronikus formában a panasz@bfkh.gov.hu címen tehető bejelentés.

A szóbeli bejelentések fogadása a Panasz munkacsoport, 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C. szám alatti irodájában történik, melyről jegyzőkönyv kerül felvételre. Telefonon a 061-896-2655 telefonszámon lehet bejelentést tenni, melyről feljegyzés készül.

A panaszt és a közérdekű bejelentést annak beérkezésétől számított harminc napon belül a Kormányhivatal kivizsgálja, elintézni. Ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbítása indokainak egyidejű megjelölésével – a Kormányhivatal tájékoztatja. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

Ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alaposnak bizonyul, úgy a Kormányhivatal gondoskodik a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, a feltárt hibák megszüntetéséről és az okozott sérelem orvoslásáról. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a Kormányhivatal a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a Kormányhivatal a panasz vagy a közérdekű bejelentés kivizsgálására nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, úgy a panaszt vagy a közérdekű bejelentést – a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett - nyolc napon belül átteszi az eljárásra jogosult szervhez.


Panasz munkacsoport

Panasz, közérdekű bejelentés:

Név: dr. Sin Attila
E-mail:
panasz@bfkh.gov.hu;
Telefonszám: 06-1 896-2655
Cím:
1139 Budapest, Teve utca 1/A-C. 8. em. 8309. iroda

Visszaélés bejelentés (fogyasztóvédelmi, termékbiztonsági, műszaki engedélyezési ügyek)

Név: Schweighoffer Veronika
E-mail:
evbr@bfkh.gov.hu
Telefonszám: 06-1 896-6021
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C. 8. em. 8309. iroda

 

Telefonos bejelentésre hétfőtől csütörtökig 07:30-tól 16:30 óráig, pénteken 07:30-13:30 óráig van lehetőség