Integritás tanácsadó

 

Bejelentések

Budapest Főváros Kormányhivatala elkötelezett az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt. A korrupció elleni küzdelem, a szervezetek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítése közös társadalmi ügy. Alapvető társadalmi igény, hogy az állami szervek munkatársai feladataikat kötelességtudattal, szakszerűen, felelősséggel végezzék. Az adott területre vonatkozó jogszabályi rendelkezések a pártatlan, előítéletektől és befolyástól mentes feladatellátás elvárásaival kiegészülve meghatározzák a közszolgálati dolgozók munkavégzését, mindennapjait.

Az előírásoktól eltérő magatartás, a jogellenes vagy a szakmaisággal ellentétes szolgálatellátás, a személyes érdekek érvényesítése megfelelő fellépést igényel. Kisebb-nagyobb ajándékok, előnyök, szolgáltatások elfogadása, bűnelkövetőkkel történő kapcsolatfelvétel, vagy együttműködés nem csak az érintett szervezet tisztességét, méltóságát veszélyezteti, hanem annak tevékenységét, feladatellátásának eredményességét is.

Budapest Főváros Kormányhivatalánál a közbizalom erősítése érdekében az integritás bejelentések megtételére és fogadására az alábbi lehetőségeket állnak a bejelentők rendelkezésére:

• Írásban postai úton Budapest Főváros Kormányhivatal 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C. sz. alatti címre címezve tehető bejelentés, a borítékon az integritás bejelentés tárgy  feltüntetéssel.

• Elektronikus formában az integritas@bfkh.gov.hu címen tehető bejelentés.

• A szóbeli bejelentések fogadása a 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4/b.I. em. 111. szoba alatti címen történik. Időpont egyeztetése a fentebb megjelölt e-mail címen, valamint a +3630-013-2506 telefonszámon lehetséges.

Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfelei és munkatársai az integritás bejelentéseiket a fenti módokon tehetik meg, ha korrupciós kockázatról, jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetőségéről van információjuk (például: hivatali vesztegetés gyanúja, befolyás vásárlásának gyanúja, befolyással üzérkedés gyanúja, közhatalommal való visszaélés gyanúja, etikai szabálytalanságok).

A korrupcióval szembeni fellépés és az értékalapú szervezeti működés általános követelményei között a megelőzési céllal (prevenció) megfogalmazott korrupcióellenes beavatkozások teremtenek szoros kapcsolatot. A szervezeti integritás erősítése kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy azt nem tekinthetjük pusztán a korrupció elleni fellépés elemének: az intézkedések megvalósítása egyben a jó kormányzás és a hatékony közszolgálat feltétele is.

Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatos általános eljárásrendről szóló 13/2022. (X.14.) főispáni utasítás letölthető INNEN.


Visszaélés-bejelentési rendszer


Integritás jelentés