Az integritás - a jogalkotó megfogalmazásában - az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője, valamint az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működését jelenti. {50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2. § a) pont}

A szervezet integritása nem más, mint sértetlenségérintetlenség, azaz - az államigazgatási szervek működésére lefordítva - a feladatellátás során az elvárt értékek és elvek mentén való cselekvés.

Habár a fentiek alapján az integritás nem pusztán a köznyelvben használt - korrupciós bűncselekményekkel azonosított - korrupciótól mentes állapotot tükröz (hiszen jóval szélesebb kört ölelnek fel a szervezettel szemben támasztott elvárások), mégis az integritásirányítási rendszer kiemelt célja  a korrupciómentesség biztosítása.   

A korrupció jelenségéről, megelőzéséről, az integritásirányítási rendszer működéséről, ezen belül az integritás tanácsadó szerepéről, feladatairól, valamint a vonatkozó jogszabályokról szóló bővebb felvilágosítást kaphat az alábbi oldalon.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendje letölthető innen.

Az észlelt esemény minősítésében, a bejelentés előterjesztésének mérlegelésében nyújt további segítséget a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe, mely letölthető innen.

 

További oldalak: