Nyugdíjbiztosítási Főosztály

Vezető:
Pásztorné dr. Laczkó Zsuzsanna
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6000; telefonközpont: (1) 323-6122
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Levelezési cím:
1916 Budapest
Ügyfélfogadás:

Hétfő

8.00 - 16.00

Kedd

8.00 - 16.00

Szerda

8.00 - 16.00

Csütörtök

8.00 - 16.00

Péntek

8.00 - 13.00

Hivatali kapu

KRID:
221378979
Rövid név:
KHIV BUK NYF

Egyéb információk

A Nyugdíjbiztosítási Főosztály feladatkörébe az alábbi ügytípusok tartoznak:

Budapest és Pest Vármegyei illetékességgel:

 • öregségi nyugdíj
 • (baleseti) hozzátartozói nyugdíj (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), ha az elhunyt jogszerző nem volt nyugdíjas
 • biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és keresetekre, jövedelmekre vonatkozó adatok nyugdíjbiztosítási adategyeztetése
 • nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása
 • korhatár előtti ellátás
 • táncművészeti életjáradék
 • átmeneti bányászjáradék
 • baleseti járadék
 • rokkantsági járadék
 • bányászok egészségkárosodási járadék
 • tartós ápolást végzők időskori támogatása
 • kivonat kiállítása a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatokról
 • társadalombiztosítási egyéni számla benyújtása
 • a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részére adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 • nyugellátás méltányosságból történő emelése
 • nyugellátásban részesülő személy részére egyszeri segély engedélyezése
 • szolgálati idő szerzése céljából megállapodás megkötése
 • nyugdíjbiztosítási ellenőrzési feladatok

 

Országos (kizárólagos) illetékességgel:

 • öregségi nyugdíj, ha a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek hatálya alá tartozik, vagy az ellátás megállapításához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni, illetve, ha szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell eljárni
 • öregségi nyugdíj, ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik
 • öregségi nyugdíj, ha a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt
 • öregségi nyugdíj, ha a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal
 • (baleseti) hozzátartozói nyugdíj (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), ha a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek hatálya alá tartozik, vagy az ellátás megállapításához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni, illetve, ha szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell eljárni
 • (baleseti) hozzátartozói nyugdíj (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik
 • (baleseti) hozzátartozói nyugdíj (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik
 • (baleseti) hozzátartozói nyugdíj (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), ha az elhunyt nem volt nyugdíjas és az elhunyt jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt
 • korhatár előtti ellátás, ha a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek hatálya alá tartozik, vagy az ellátás megállapításához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni, illetve, ha szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell eljárni
 • korhatár előtti ellátás, ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik
 • korhatár előtti ellátás, ha a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt
 • korhatár előtti ellátás, ha a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal
 • biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és keresetekre, jövedelmekre vonatkozó adatok nyugdíjbiztosítási adategyeztetése, ha az ügyfél a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel, vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati idővel rendelkezik
 • biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és keresetekre, jövedelmekre vonatkozó adatok nyugdíjbiztosítási adategyeztetése, ha az ügyfél magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik
 • biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és keresetekre, jövedelmekre vonatkozó adatok nyugdíjbiztosítási adategyeztetése, ha az ügyfél hivatásos szolgálati viszonyban áll
 • biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és keresetekre, jövedelmekre vonatkozó adatok nyugdíjbiztosítási adategyeztetése, ha az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal
 • nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása, ha az ügyfél a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel, vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati idővel rendelkezik
 • nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása, ha az ügyfél magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik
 • nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása, ha az ügyfél hivatásos szolgálati viszonyban áll
 • nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása, ha az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal
 • szolgálati járandóság
 • Európai uniós tisztviselők és alkalmazottak vagy hozzátartozóik nyugdíjbiztosítási átutaláshoz vagy visszautaláshoz szükséges adatszolgáltatása

Ügyfélszolgálat

Belföldi nyugdíj

(1) 323-6700

Belföldi adategyeztetés

(1) 323 6800

Nemzetközi nyugdíj és adategyeztetés

(1) 323-6020

 


A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az a személy, aki 2023. évben (legkésőbb december 31-én) vonul nyugdíjba, jogosult a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdés szerinti 2024. januári nyugdíjemelésre és a Tny. 62. § (3)-(6) bekezdés szerinti, 2024-ben esedékes kiegészítő nyugdíjemelés(ek)re is, amennyiben arra év közben sor kerül. Továbbá már 2024-ben jogosult a Tny. 6/A.§ szerinti tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a Tny. 101. § (5) bekezdés szerinti nyugdíjprémiumra.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, aki 2024. január 1-én (vagy ezt követően) vonul nyugdíjba, az a személy csak 2025-től jogosult a Tny. 62. § (1) bekezdés szerinti január nyugdíjemelésre és a Tny. 62. § (3)-(6) bekezdés szerinti kiegészítő nyugdíjemelés(ek)re, amennyiben arra év közben sor kerül. Továbbá legkorábban 2025-ben lehet jogosult a Tny. 6/A. § szerinti tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén Tny. 101. § (5) bekezdés szerinti nyugdíjprémiumra.

Amennyiben a folyósítási kezdő időpontja 2023. évi, akkor a nyugdíjat a 2023. évben hatályos valorizációs szorzó számokkal, amennyiben a folyósítás kezdő időpontja 2024. évi, akkor a nyugdíjat a 2024. évben hatályos valorizációs szorzó számokkal kell megállapítani.


2023. január 1-jétől módosult a nyugdíj összegének méltányosságból történő emelésének és az egyszeri segély engedélyezésének néhány szabálya.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 120.000 forintot (A korábbi összeg 90.000 forint volt).

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább 3.000 forint, legfeljebb 8.000 forint. (Ez magasabb összeg, mint a korábbi meghatározás, mely a legalább a nyugdíjminimum 10 %-a, legfeljebb a nyugdíj minimum 25 %-a volt.)

A Magyar Államkincstár Központ rendkívül indokolt esetben nyugellátás méltányosságból történő emelését azzal, hogy nem engedélyezhető emelés, ha a nyugellátás és a rendszeres pénzellátás havi összege meghaladja a 140 000 forintot. (A korábbi összeg 100.000 forint volt).

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

 • a 100.000 forintot (a korábbi összeg 80.000 forint volt), ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
 • a 120.000 forintot (a korábbi összeg 90.000 forint volt), ha egyedül él.

Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető.

Az egyszeri segély összege legalább 15.000 forint, legfeljebb 50.000 forint. (A korábbi meghatározás a legalább 15.000 forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese volt).

Az ügyintézéséhez a nyomtatványok innen érhetők el:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=339643b8-3927-4bd6-88e1-2de8f9154d2a&_n=07_-_meltanyossagi_ellatasok_iranti_kerelem_nyugdijbiztositasi_ugyekben_(meltan_01)


Időpontfoglalás nemzeti és nemzetközi nyugdíj-, ill. adategyeztetési ügyekben (a hosszabb várakozás elkerülése érdekében javasoljuk)

Ügyintézési lehetőségek, tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓK, NYOMTATVÁNYOK

Hol és hogyan tehetek panaszt nyugdíj-ügyben a Fővárosi Kormányhivatal illetékességi körében?

Vezető:
Juhász Tünde
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6638
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(53) 505-510
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.
Levelezési cím:
1916 Budapest
Egyéb információ:

Ügyfélfogadási idő

Hétfő

8.00 - 16.00

Kedd

8.00 - 16.00

Szerda

8.00 - 16.00

Csütörtök

8.00 - 16.00

Péntek

8.00 - 13.00

NYUGDÍJMEGÁLLAPÍTÁSI TERÜLET - TÁJÉKOZTATÓK
 

ADATEGYEZTETÉSI TERÜLET- TÁJÉKOZTATÓK

 

E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(27) 795-688, (27) 795-691
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
2600 Vác, Káptalan utca 3.
Levelezési cím:
1916 Budapest
Egyéb információ:

Ügyfélfogadási idő

Hétfő

8.00 - 16.00

Kedd

8.00 - 12.00

Szerda

8.00 - 16.00

Csütörtök

8.00 - 12.00

Péntek

8.00 - 12.00

NYUGDÍJMEGÁLLAPÍTÁSI TERÜLET - TÁJÉKOZTATÓK
 

ADATEGYEZTETÉSI TERÜLET- TÁJÉKOZTATÓK

Vezető:
Zeley Anikó
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6648
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
Fritz Katalin
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6606
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
Farkasné Bakos Zsuzsanna
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(53) 505-537
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
2700 Cegléd, Táncsics Mihály u 4.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
Lőrincziné Máté Tünde
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6657
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye (adategyeztetés), országos: fegyveres ügyek

Vezető:
Brunner Andrea
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6556
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
dr. Szelesné Hegedűs Bernadett
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6649
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye (adategyeztetés)

Vezető:
Bálint Barbara
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(53) 505-512
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
2700 Cegléd, Táncsics Mihály u 4.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye (adategyeztetés)

Vezető:
Kecskés Róbert
E-mail:
interoffice@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6840
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Országos

Egyéb információ:
Vezető:
dr. Gyenge György
E-mail:
interoffice@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6865
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Országos

Egyéb információ:
Vezető:
Laubheimer Zsolt
E-mail:
interoffice@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6868
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Országos

Egyéb információ:
Vezető:
Vásáreczki Balázs
E-mail:
interoffice@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6916
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Országos

Egyéb információ:
Vezető:
Csurgóné Barkó Szilvia
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6399, Méltányossági nyugdíj- és segélyügyek: (1) 323-6413, Nyugdijszolgáltatásokra köthető megállapodások: (1) 323-6305; (1) 323-6963
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
Széles Imre
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6224
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
Molnár Zsolt
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6227
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
Csólik Andrea
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6219
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
Brúgós Erzsébet
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6236
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

Vezető:
dr. Juhász Márta
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6519
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

országos, ill. Budapest főváros és Pest vármegye - az ügy tárgyától függően

Vezető:
dr. Szép Eszter
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6502
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

országos, ill. Budapest és Pest vármegye - az ügy tárgyától függően

Vezető:
Karászi Éva
E-mail:
nyugdijbiztositas.budapest@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6394
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Illetékességi területek:

Budapest és Pest vármegye

E-mail:
foosztalyvezeto.nyugdij@nyf.bfkh.gov.hu
Telefon:
(1) 323-6476
Fax:
(1) 323-6116
Cím:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.