Tájékoztató a közérdekű adatokról

Aktuális közérdekű adatainkat tematikus csoportosításban megtalálja a Dokumentumok, nyomtatványok menüpont alatt, ahol szűrési és keresési lehetőségek segítik a kívánt információ megtalálását.

A közérdekű adatok elérésében segít az Általános közzétételi lista.

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatalok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal kezelésében lévő, annak működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a Dokumentumok, nyomtatványok menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A „Dokumentumok, nyomtatványok” menüpontban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumok terjedelmes adatbázisában kutathat.

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél. A szóban előterjesztett igényről jegyzőkönyvet szükséges felvenni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
Személyesen
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Horváth Adrienn adatvédelmi felelős

Írásban
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9; 3101 Salgótarján Pf.: 265.

Elektronikusan:
adatvedelem@nograd.gov.hu

Valamint a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal főosztályainak központi elérhetőségein, illetve a Járási Hivatalok központi elérhetőségein.