A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közszolgáltatási modell bevezetése” projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala kidolgozta Szolgáltatói Stratégiáját.

A stratégia keretében létrejött cselekvési programok egyike az, hogy honlapunkon elérhetőek legyenek azok az információk, formanyomtatványok, amelyek a kormányhivatalunk által országos illetékességgel ellátott ügykörökhöz kapcsolódnak.

Az alábbiakban felsorolt ügykörökre kattintva megtalálhatóak az ügyintézéshez szükséges fontos információk, nyomtatványok.


A, Á

A 1236/2005/EK rendelet szerinti engedély
A 52/2012.(III.28.) Korm. Rend. 3. § (1)  behozatali/kiviteli  tevékenységi engedélyezés
A hajóradar-berendezések  vizsgálata
A konfliktusos térségekből származó egyes ásványok, ércek és fémek behozatalához kapcsolódó kellő gondosság elve
Adatváltozás átvezetése a hajólajstromban
Alagút kiviteli tervének jóváhagyása
Alagutak biztonságával kapcsolatos hatósági feladatok
Alkalmi árusítás bejelentése
Állampolgárság szerzése nyilatkozattal
Alternatív vízvizsgálómódszer engedélyezés
Alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó felügyeleti okmány kiállítása
Áthaladási elsőbbséget élvező hajó kiegészítő jelzései
ATP szállítóeszközök  alkalmassági bizonyítványának kiállítása
ATP szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése
ATP szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása
Autópálya, autóút, közúti határátkelőhely engedélyezése
Autópálya, autóút, híd kiviteli tervének jóváhagyása

B

Belvízi hajók köbözése
Bérgarancia támogatás
Biztonsági papírok kiviteli/behozatali  engedélyezése
Biztonsági védőeszközök kiviteli/behozatali engedélyezése

D

Donációs költségtérítés

E, É

Egészségügyi szakértői tevékenység bejelentés
Egyedi hajózási engedély kiadása
Egyéb természetes gyógytényező felhasználása
Egyéni, egyedi rendszámtábla
Élelmiszer-értékesítést végző automaták engedélyezése
Előzetes eredetiségvizsgálat
Éti csiga kivitelének engedélyezése
Etil-alkohol import monitoring engedélyeze

F

Faanyag-behozatal engedélyezése
Felvonó és mozgólépcső ellenőri tevékenység
Felvonók és mozgólépcsők ellenőrzését végzők nyilvántartása
Felvonók és mozgólépcsők nyilvántartása
Fémjelzési kérelem
Foglalkozási rehabilitációsszolgáltatási akkreditációs
Fogyatékossági támogatás EU ügyekben

G, GY

Gyermekgondozást segítő támogatás EU ügyekben
Gyermeknevelési támogatás EU ügyekben
Gyógycélú, gyógyhatású gyógyiszap felhasználás
Gyógyfürdő intézmény engedélyezése
Gyógyhellyé nyilvánítás
Gyógyvíz palackozás, forgalmazás

H

Hadigondozási igazolvány
Hadigondozási igénybejelentés
Hadigondozási igénybejelentés, pénzellátás
Hadiipari tevékenységi engedélyezés
Haditechnikai brókerengedély
Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély
Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély
Haditechnikai külkereskedelmi tevékenység engedélyezése
Haditechnikai tanúsítás
Haditechnikai tárgyalási engedély
Haditechnikai tevékenységi engedély
Haditechnikai tranzitengedély
Hajó nemzetközi jeleinek kiadása
Hajóhíd létesítésének engedélyezése
Hajólajstromba vétel
Hajólajstromból való törlés
Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása
Hajóokmányok pótlása
Hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése
Hajózási engedély meghosszabbítása
Hajózási engedély módosítása
Hajózási kísérlet engedélyezése
Hajózási létesítmények használatba vételének engedélyezése
Hajózási létesítmények létesítésének engedélyezése
Hajózási létesítmények megszüntetésének engedélyezése
Hajózási létesítmények üzemben tartásának engedélyezése
Hajózási létesítmények üzemben tartásának meghosszabbítása
Hajózási tevékenység engedélyezése
Hajózási tevékenység korlátozásának engedélyezése
Halottvizsgálati szaktanácsadói nyilvántartás
Harmadik országbeli ásványvíz elismerés
Határon átnyúló idegenvezetői tevékenység bejelentése
Határon átnyúló tartós szálláshasználati szolg. tev. (üdülési jog)  bejelentése
Határon átnyúló utazási szolgáltató nyilvántartott adatainak módosítása
Határon átnyúló utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői  tevékenység bejelentése
Hatósági alvázszám engedélyezése
Hazai anyakönyvezés magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvezése esetén
Házasságközési tanúsítvány beszerezhetősége
Hegesztett szerkezet gyártók tanúsítására alkalmas szervezet kijelölése
Hegesztett szerkezet gyártók nyilvántartásba vétele
Helyben történő gyógyvíz palackozás alóli felmentés
Honosítási kérelem

I

Idegen lobogójú hajók szemléje
Idegenvezetői tevékenység bejelentése
Idegenvezetői tevékenység törlése
Ingatlanra előzetes közlekedés hatósági engedély
Ipari robbanóanyagok kiviteli/behozatali engedélyezése
Iskoláztatási támogatás megállapítása EU ügyekben

J

Járműsebesség-mérők hitelesítése
Jogszabálytól eltérő vizsgálat engedélyezése természetes fürdővizeknél

K

Kábítószer-prekurzorok ártalmatlanításának bejelentése
Kábítószer-prekurzorok behozatalának engedélyezése
Kábítószer-prekurzorok külkereskedelmi tevékenységének bejelentése
Kábítószer-prekurzorok külkereskedelmi tevékenységének engedélyezése
Kábítószer-prekurzorok kivitelének engedélyezése
Kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos EU-n belüli  tevékenység bejelentése
Kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos EU-n belüli tevékenység engedélyezése
Kabotázsengedély kiadása
Kálium-klorid behozatala
Kereskedők szabályzatának jóváhagyása
Kettős felhasználású termékek brókerügyleti engedélye
Kettős felhasználású termékek egyedi exportengedélye
Kettős felhasználású termékek globális exportengedélye
Kettős felhasználású termékek nemzetközi importigazolása
Kettős felhasználású termékek transzferengedélye
Kettős felhasználású termékek tranzitengedélye
Képzési program jóváhagyás (továbbképzések)
Képzési program jóváhagyása (képesítő képzések)
KNDK-ból származó textiltermékek behozatala
Könnyűbúvár tevékenység engedélyezése
Környezetvédelmi napló, jegyzék kiállítása
Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata
Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatali engedélyezése
Közraktározás-felügyelet
Közúti híd, alagút engedélyezése
Külföldi jogosítvány honosítása
Külföldi palackozott gyógyvíz forgalmazása
Külföldről nem beszerezhető okiratok
Különleges rendszámtábla kiadása
Különleges szállítás engedélyezése1
Különleges szállítás engedélyezése2

L

Labor feljogosítás medencés fürdővizek vizsgálatára
Labor feljogosítás természetes fürdővíz vizsgálatra
Légzési alkoholmérők hitelesítése
Lemondás
Lovas szolgáltató bejelentése
Lovas szolgáltató törlése

M

Magyar állampolgárság igazolása
Magyar állampolgárság visszaállítása
Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezése
Magyar igazolvány kérelmezése
Második pótkocsi vontatásának engedélyezése
Megfelelőségértékelő szervek kijelölése
Menetben lévő hajó részére kiegészítő jelzés viselésének engedélyezése
Mérőeszköz minősítő laboratórium feljogosítása
Mérőváltók hitelesítése
Merülésvonal bizonyítvány kiállítása - személy- és áruszállító hajókra
Merülésvonal bizonyítvány kiállítása - tengeri hajók
Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez biztosíték benyújtása
Mezőgazdasági vámkontingens engedélyek - AGRIM
Minősített kölcsönbeadók nyilvántartása
Minősített kölcsönbeadók - kérelem nyomtatvány
Monitoring engedély basmati rizsre
Monitoring engedély rizstermékekre
Munkaerő-kölcsönzők nyilvántartása
Munkát végző úszólétesítmény jelzéseinek viselése alóli felmentés

N

Nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása alóli felmentés
Nemesfém kereskedők szabályzatának jóváhagyása
Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálata
Nemesfémes tevékenységgel kapcsolatos bejelentés
Nemesfémkészítők és -kereskedők névjel-engedélyezése
Nemzeti szabványtól eltérő laborvizsgálat medencés fürdővizeknél
Nevelési támogatás megállapítása EU ügyekben
Névváltoztatás

NY

Nyilvántartásba vétel kettős felhasználású termékek külkereskedelméhez
Nyugdíj igénylése előtt szolgálati idő kivizsgálása (adategyeztetési eljárás) – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj igénylése előtt szolgálati idő kivizsgálása (hatósági bizonyítvány már kivizsgált szolgálati időről)  – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj igénylése (öregségi, rögzített nyugdíj, nők kedvezményes) – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj igénylése (átmeneti bányászjáradék) – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj igénylése (özvegyi/baleseti özvegyi) – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj igénylése (árvaellátás/baleseti árvaellátás) – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj igénylése (szülői/baleseti szülői) – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj igénylése (baleseti járadék) – külföldi biztosítási idő és/vagy külföldi lakcím esetén
Nyugdíj kiegészítés totalitárius diktatúrák áldozatainak
Nyugdíjbiztosítási átutalás
Nyugdíjbiztosítási visszautalás

O, Ö

Orosz faanyag-behozatal engedélyezése

P

Pénznyerő automaták hitelesítése
Pénztárgépek vizsgálata
Piacfelügyeleti ellenőrzés
Pirotechnikai eszközök kiviteli/behozatali engedélyezése

R

Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadása
Rehabilitációs akkreditációs eljárás
Robbanóanyag-prekurzorokkal folytatott ker. tevékenység nyilvántartásba vétele
Rostkender és kendermag import monitoring engedélyezése
Rugózatlan kerékfelfügg., pótkocsi kormányozhatósága, nem fúvott gumiabroncs, külső erővel működő kormányber. esetén felmentés jogszabályi előírás alól

S

Sorozatszerű átalakításkor szerkezeti elemek átvizsgálása
Sorsoló programok és eszközök, rulett kerekek hitelesítése
Sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők, radon-mérő eszközök hitelesítése
Súlyok hitelesítése
Sűrűségmérők hitelesítése

SZ

Szállítótartályok időszakos vizsgálata
Szállítótartályok jóváhagyása
Szállítótartályok műszaki felügyelete
Szállítótartályok típusjóváhagyása
Szállítótartályok üzembe helyezése
Személyszállítást végző hajóval mellé vett, tolt, vontatott alakzatban történő közlekedés engedélyezése iránti kérelem
Szépkorúak jubileumi juttatása
Szoc. intézményben egészségügyi szakértői tevékenység
Szórakoztatási célú berendezés kezelők oktatása

T

Tartályokkal kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek tanúsítására alkalmas szervezet kijelölése
Tartályokkal kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
Tartós szálláshasználati szolg. tev. (üdülési jog) törlése
Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység (üdülési jog) bejelentése
Tengeri nagyhajó hajóokmányainak kiadása
Tengerszennyezés megelőzésére bizonyítványok kiadása
Természetes ásványvíz, gyógyvíz elnevezés
Természetes ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap vizsgálati követelményei, peszticidek
Túlméretes járművek forgalomba helyezésének engedélyezése

U, Ü

Úszólétesítmény időszakos üzemképességi vizsgálata
Úszólétesítmény üzemeltetésének ideiglenes engedélyezése
Úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálata
Úszólétesítmények hivatalos hajószámának kiadása
Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata
Úszólétesítmények, berendezéseik, felszereléseik típusjóváhagyása
Utazásszervező és/vagy utazásközvetítői  tevékenység törlése
Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői  tevékenység bejelentése
Üzemanyag töltőállomások vizsgálatát végzők engedélyezése
Üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
Üzemképességet igazoló okmány kiadása

V

Vasúti átjáró engedélyezése
Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény 1. listás vegyület gyártás engedélyezése
Veszélyes anyag hajóból hajóba való átrakásának engedélyezése
Veszélyes, vagy szennyező áru szállítására, tárolására szolgáló jóváhagyási bizonyítvány
Villanyszerelők, vízszerelők nyilvántartása
Visszahonosítási kérelem
Víz ásványvízkénti elismerése
Vízi közlekedés irányítását szolgáló jelzések elhelyezés alóli felmentés iránti kérelem
Vízi közlekedés irányítását szolgáló jelzések elhelyezésének engedélyezése iránt kérelem
Vízi munkavégzési engedély
Vízi repülőtér, vízi sportpályák létesítésének engedélyezése
Vízi repülőtér,vízi sportpályák  fennmaradási engedélye
Vízi repülőtér,vízi sportpályák használatbavételének engedélyezése
Vízi repülőtér,vízi sportpályák megszüntetésének enegdélyezése
Vízi repülőtér,vízi sportpályák üzembentartási engedélye
Vízi úton munkát végző menetben lévő hajó részére kiegészítő jelzés
Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése
VOC termékek forgalmazóinak nyilvántartásból való törlése
VOC termékek gyártóinak, forgalmazóinak adatváltozás bejelentése
VOC termékek gyártóinak, forgalmazóinak bejelentése

Z

Zajszintmérők hitelesítése